Prodajni rezultati

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Poudarki o poslovanju v letu 2015
 
V letu 2015 je podjetje doseglo odlične poslovne rezultate in večjo rast od pričakovane, skupaj skoraj 75 mio EUR prihodkov. Slovenski trg IKT se po večletnem upadanju že nekaj let prebuja. Trendi v letu 2015 so bili predvsem usmeritev v oblačne storitve, ki so postale del novih projektov. Tradicionalne tehnologije se selijo tudi v oblak, pri tem pa je pomembno zagotoviti dosegljivost in varnost podatkov. S konceptom poslovanja, ki ga podjetje že dolgoletno gradi in stalno nadgrajuje, smo se usmerjali v dobre poslovne odnose tako s principali kot s kupci. S podrobnim spremljanem svetovnega dogajanja na IKT trgih ter prilagodljivim obnašanjem na lokalnem trgu ter s pomočjo svojega znanja in dobre finančne pripravljenosti, smo pridobili nekaj prednosti pred konkurenco.  Poglobili smo sodelovanje s kupci s prodajnim argumentom dodane vrednosti, kot so pomoč pri financiranju in financiranju skladiščenja ter z boljšim planiranjem dobav blaga. K temu nudi podjetje tudi izvrstno logistiko tako dobaviteljem kot kupcem. Z izboljšano kontrolo nad zalogo, prodajo in prodajno nabavnimi indeksi, smo uspeli dvigniti rezultat  nad raven preteklih let, kar nam tudi za v prihodnje daje možnosti za izboljšanje naših tržnih deležev. V sedemnajstih letih delovanja podjetja tako lastništvo kot vodstvo in vodje ključnih programov, ostaja enako, tako da izkušenj v IKT panogi v podjetju DISS ne manjka.
 
Podjetje Diss svoje aktivnosti usmerja v strokovno usposabljanje zaposlenih, prav tako družba nadpovprečno vlaga tudi v šolanje svojih partnerjev. Nove prodajne metode in usmeritve pa prilagaja situaciji na trgu.
 
Tabela: Prodaja podjetja DISS od leta 1998 do 2015

 
Načrti
Podjetje se prilagaja splošnim razmeram na trgu. Stroške prilagaja na stroške povezane direktno s povečevanjem prodaje. Investira v portal IT svet, ki pomaga tudi končnim kupcem izbirati produkte iz prodajnega nabora. Veliko vlaga tudi v nadgradnjo spletne trgovine b2b, ter v druge IT komunikacijske povezave tako z dobavitelji kot kupci. Stroški, ki direktno povečujejo prodajne aktivnosti in povpraševanje, ostajajo sorazmerni prodajnim dosežkom. Stroški financiranja se bodo prilagajali rasti ali padcu realizacije. Še vedno bo veliko dela vloženega v sprotno izterjavo, urejanju poslovnih odnosov s partnerji in povečanju obiskov pri partnerjih ter s tem pospeševanju prodaje. Investicije v znanje in IT podporo nas čakajo tudi v letu 2016. Ena strategija nadaljnje usmeritve podjetja je v segment produktov, ki poudarjajo komunikacijo in brezžično komunikacijo, drugi segment pa je programska oprema, ki je vedno bolj pomemben del IKT panoge. Novi prodajni segment je v kombinaciji programske in strojne opreme. To so novi izdelki, ki podpirajo računalništvo v oblaku, ki je v zadnjem obdobju postalo ne samo trend, ampak tudi realnost.
 
 
Analiza poslovanja
V letu 2015 je družba DISS dosegla odlične rezultate, izjemno dobro se je prilagodila okoliščinam trga. Na zdravih temeljih, ki jih je družba gradila vsa pretekla leta, je izkoristila priložnosti in bila močnejša tudi od svoje konkurence. Kazalniki gospodarske klime so se nekoliko dvignili, s tem se je povečala tudi rast poslovanja podjetja, v zadnjem delu leta celo več kot je bilo planirano. Prvi meseci leta 2016 dokazujejo pravilnost usmeritve podjetja, rast poslovanja glede na plan pa se nadaljuje. Podjetje je še posebej veliko pozornost posvečalo upravljanju s terjatvami, preverjanju bonitet svojih strank in načrtovanju finančnih tokov.
 
Kupci in dobavitelji
Stalno povečevanje števila kupcev, torej širjenje partnerske mreže, je pogoj za zdrav razvoj podjetja. Največ novih kupcev pridobimo s povečanjem palete svoje ponudbe, veliko pozornost pa nenehno namenjamo že pridobljenim strankam. Ključ do uspeha je dolgoročno sodelovanje s kupci in dobavitelji. V zadnjih letih smo se prilagajali načinu poslovanja naših velikih dobaviteljev in po drugi strani poenostavili poslovanje z našimi kupci. Tu vidimo dodano vrednost naše vloge na trgu. S svojimi kupci in dobavitelji si delimo svoje znanje in izkušnje ter tako ohranjamo visoko kakovost poslovnih partnerskih odnosov. S podjetjem rastejo partnerji in obratno, s skupnim razvojem ustvarjamo konkurenčne prednosti, ki so pogoj za uspeh v čedalje zahtevnejših razmerah na trgu.
 
Podjetje se aktivno ukvarja s prodajo izdelkov in redno obiskuje ključne kupce. Prodaja sama je še vedno razdeljena na prodajne skupine, ki so odsev organiziranosti principalov. Trženje se ob različnih prodajnih aktivnostih podpira z marketinškimi akcijami, ki se prilagajajo potrebam trga in nivoju denarnih sredstev, ki so na voljo. Podjetje se zaveda, da je treba biti nenehno aktiven, dinamičen, potrebno je spreminjati pristope in poskušati novosti.
 
Komentar uspešnosti poslovanja
Poslovanje v poslovnem letu 2015 je bilo uspešno. Glavna zasluga za uspešnost so konkretno opredeljeni cilji podjetja, ki so razdeljeni po prodajnih skupinah, in jasna usmeritev delovanja na trgu. Podjetje je postavilo dobro finančno informacijsko podporo,  nadzor in analitično spremljanje poslovanja, ter uspešno finančno načrtovanje. Družba Diss je svojo uspešno strategijo zasnovala izključno na usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji, s prilagodljivo prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam lokalnih trgov, na katerih posluje. Diss kot distributer išče vedno nove marketinške metode in prodajne kanale in je pri tem uspešen, na kar kažejo naši prihodki in strokovnost zaposlenih. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu, je Diss usmerila v to, da deluje skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu, pri čemer z njimi dnevno izmenjuje informacije o tekočem poslovanju, strategijah in taktikah. Podjetje je dobro presojalo ugodnosti pri uresničevanju poslovnih ciljev in pravočasno reagiralo z ustreznimi akcijami.
 
Raziskave in razvoj
Družba Diss kljub ostri konkurenci na trgu ostaja eno izmed vodilnih distribucijskih informacijsko tehnoloških  podjetij v Sloveniji. V zadnjem letu je začrtala in deloma ustvarila vizijo razvoja predvsem na visoko kakovostnih storitvah za trg. Vizija Diss-a je ostati zelo kakovostno podjetje, ki se zna prilagoditi težki konkurenci in razmeram na trgu, ki zna  prisluhniti  željam naročnikov in spoštuje njihove potrebe in zahteve; te pa so čim hitrejši roki dobave blaga, kakovostna storitev in znanje ter strokovno svetovanje na vseh zahtevnostnih ravneh. Trajnostni razvoj je velika vrednota podjetja, zato je nenehna skrb za razvoj tako v osnovni dejavnosti, kakor tudi v obrobnih dejavnostih, stalno prisotna. Le delna opustitev tega dejavnika, bi lahko pomenila neenakost s konkurenco in zahtevami kupcev. Nenazadnje je funkcija razvoja tesno povezana z dobrim poslovanjem in zadovoljstvom lastnikov. Razvoj podjetja je usmerjen v spremljanje novih IT tehnologij, v iskanje novih tržišč in novih niš v obstoječih tržiščih, v razvijanje najsodobnejših metod upravljanja z družbo; v stalno posodabljanje opreme za skladiščenje in transport, v posodobitev lastnega informacijskega sistema ter v povezave z različnimi portali. Pri tem se spreminjajo in dopolnjujejo poslovni procesi, ki prinašajo izboljšave v smislu tudi hitreje in bolje opravljenih storitev, ter nadzora nad celotnim delovanjem. Družba se usmerja tudi v dopolnilne razvojne programe, ki zagotavljajo zadovoljstvo kupcev in zadovoljstvo zaposlenih. Družba Diss se bo še naprej prilagajala tržnim in tehnološkim zahtevam ter skrbela za človeški potencial; za dober in strokoven tehnični kader, ki je kos postavljenim nalogam. Zagotavljanje kakovostnega poslovanja in dobrih poslovnih odnosov so osnovne vrednote vsake družbe, ki želi uspešno obvladovati tržišče in na njem obstati.

 
 
Copyright DISS d.o.o. 2010
Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.