Prodajni rezultati

Pošlji prijatelju
Natisni
 

V letu 2018 je družba DISS dosegla dobre poslovne rezultate, skupaj skoraj 90 mio EUR prihodkov. Trendi v letu 2018 so bili predvsem usmeritev v oblačne storitve, ki so postale del novih projektov. Tradicionalne tehnologije se tudi selijo v oblak, pri tem pa je pomembno zagotoviti dosegljivost in varnost podatkov. Pojavljajo se nove možnosti in pristopi k digitalnemu marketingu, nova orodja in nove tehnologije. Izbira pravih marketinških prijemov ponuja nove priložnosti za uresničitev ciljev podjetja.
 
S konceptom poslovanja, ki ga podjetje že dolgoletno gradi in stalno nadgrajuje, smo se usmerjali v dobre poslovne odnose tako s principali kot s kupci. S podrobnim spremljanem svetovnega dogajanja na IKT trgih ter prilagodljivim obnašanjem na lokalnem trgu ter s pomočjo svojega znanja in dobre finančne pripravljenosti, smo pridobili nekaj prednosti pred konkurenco.  Poglobili smo sodelovanje s kupci s prodajnim argumentom dodane vrednosti, kot so pomoč pri financiranju in financiranju skladiščenja ter z boljšim planiranjem dobav blaga. K temu nudi družba tudi izvrstno logistiko tako dobaviteljem kot kupcem. Z boljšo kontrolo nad zalogo, prodajo in prodajno nabavnimi indeksi, smo ohranili dober rezultat poslovanja, kar nam tudi za v prihodnje daje možnosti za povečanje naših tržnih deležev. Po dvajsetih letih delovanja podjetja vodstvo ostaja enako, tako da izkušenj v IKT panogi v podjetju DISS ne manjka.
 
Novembra 2018 se je spremenilo lastništvo podjetja. ALSO Holding AG je prevzel družbo DISS ter njegovi hčerinski podjetji Marmis in VAD. S tem prevzemom postaja ALSO vodilni distributer informacijskih in komunikacijskih tehnologij v Sloveniji ter krepi svojo prisotnost na območju Vzhodne Evrope. ALSO je ponudnik celovitega nabora storitev na različnih ravneh vrednostne verige informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij. V okviru prevzema bo tako domačemu trgu na voljo segment rešitev, ki so strankam na voljo preko najema, torej najete informacijske storitve, zagotovljene preko trgovine ALSO Cloud Marketplace.
ALSO je globalni ponudnik IKT storitev, ima vizijo in zmožnost implementacije le-te. Z veliko finančno močjo podpira odlično znanje na področju IT in logistike, ter dobre odnose s principali na najvišjih nivojih.
 
Družbi DISS je uspelo obvladovati finančne tokove ob težavah z likvidnostjo trga. S fleksibilnim financiranjem se je zadolženost spreminjala tudi za 55%, kar v končnem izkazu stanja sicer ni vidno.
 
Družba Diss svoje aktivnosti usmerja v strokovno usposabljanje zaposlenih, prav tako družba nadpovprečno vlaga tudi v šolanje svojih partnerjev. Nove prodajne metode in usmeritve pa prilagaja situaciji na trgu.
 
Diss se kot skupina podjetij usmerja predvsem v produktne linije, ki potrebujejo več pred prodajne podpore.
 
Diss je preko podjetja VAD v letu 2018 posloval dobro. Del prodaje gre pripisati tudi prestrukturiranju podjetja DELL/EMC2 korporacij.
 
Družba Marmis je poslovala dobro kljub pritiskom konkurence na trgu. Uspela je zadržati ključne stranke ter pridobiti celo nove in skupaj z njimi realizirala projekte.
 
 

 
 
Copyright DISS d.o.o. 2010
Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.